Στόχος της εταιρείας είναι η διατήρηση των άριστων σχέσεών της με τους πελάτες, τους προμηθευτές, και τους εργαζόμενούς της, με απώτερο σκοπό τη συνεχόμενη ανοδική πορεία της εταιρείας. Η σκοπιμότητα της επένδυσης σε Κέντρο Logistics στην Μάνδρα Αττικής συνοψίζεται στα παρακάτω:

Αύξηση της παραγωγικότητας της εταιρείας
Μέγιστη εκμετάλλευση νέων εγκαταστάσεων & κυκλώματος Logistics
Άριστη Ποιότητα Υπηρεσιών
Δραματική Αύξηση του επιπέδου Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Service)
Δημιουργία σημαντικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
Εταιρικό Προφίλ
Στόχοι
Φιλοσοφία
Εταιρική Ευθύνη
 
 
  Αρχική Σελίδα | Νέα | Επικοινωνία   Όροι Χρήσης | Copyright 2009, Skordakis S.A. | Created by Opart